Dvojobálkové predkladanie ponúk pri verejnom obstarávaní malo zefektívniť proces samotného verejného obstarávania. V praxi sa však neosvedčil a tak bude od 01.01.2018 už minulosťou. Dvojobálkové predkladanie ponúk bolo spojené aj s vyššou administratívnou náročnosťou pre obstarávateľov.

Rovnako už bude od nového roka minulosťou aj zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác cez elektronické trhovisko. Elektronické trhovisko môžu dobrovoľne využiť podnikatelia pri zadávaní podlimitných zákaziek na bežne dostupné služby alebo tovary. Taktiež sa pri podlimitných ako aj nadlimitných postupoch zadávanie zákaziek vypúšťa povinnosť odôvodňovať primeranosť podmienok účasti.

Finančný limit sa zvyšuje pri tzv. dotovaných subjektoch na podlimitné zákazky.