Začali ste podnikať? Možno vás prvá pošta, ktorú dostanete prekvapí

Začínajúci podnikateľia po zápise do obchodného registra dostávajú prvú poštu, ktorá ich často nepríjemne prekvapí. Súkromné registre od nich žiadajú, aby uhradili poplatok za zápis do registra. Je povinnosťou podnikateľa hradiť takýto poplatok ?