Toto je 5 najčastejších úkonov, ktoré klienti riešia po založení s.r.o.

Po zápise spoločnosti do obchodného registra riešia podnikateľia prevažne rovnaké úkony. Vybrali sme 5 najčastejších, ktoré čakajú začínajúcich podnikateľov