Taxikárom s najväčšou pravdepodobnosťou zvoní na lepšie časy a od budúceho roka  (od 01.04.2019) by mal do platnosti vstúpiť zákon, ktorý vytvorí výhodnejšie podmienky v oblasti taxislužby ako podnikania. Zákon má pre podnikateľov zjednodušiť  podmienky pre získanie potrebnej koncesie a zároveň vypúšťa podmienky finančnej spoľahlivosti prevádzkovateľov taxislužby a taktiež podmienky, ktoré sa týkajú odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov taxislužby.

Podmienkami pre získanie koncesie budú po novom iba:

  • Bezúhonnosť
  • Spôsobilosť k právnym úkonom
  • Pobyt/sídlo na území Slovenskej republiky
  • Dopravný prostriedok (vozidlo)

 

Okrem týchto zmien sa taktiež zjednodušia aj podmienky pre získanie preukazu vodiča, kde už nebude podmienku vek 21 rokov. Po tejto novele sa bude môcť uchádzať o preukaz vodiča aj osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

  • Bezúhonnosť
  • Vodičské oprávnenie
  • Spôsobilosť na právne úkony

 

Novela zákona taktiež upravuje samostatne prevádzkovanie dispečingu, ktoré je však považované za samostatnú formu podnikania. Znamená to jediné, že pre prevádzkovanie dispečingu je potrebné získať koncesiu – povolenie. Novela zákona taktiež posilňuje a rozširuje právomoci kontrolných orgánov a samotné kontrolné mechanizmy.