V roku 2018 vstúpia do platnosti zmeny súvisiace s podnikateľským prostredím na Slovensku. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predložila novelu obchodného zákonníka, ktorú poslanci NR SR drvivou väčšinou schválili. Z prítomných 138 poslancov za zákon pani ministerky hlasovalo celkovo až 137 poslancov. Sú to ďalšie kroky k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku a podľa slov ministerky sú to kroky v prospech všetkých poctivých podnikateľov.

Zmeny sa výrazne dotknú aj zakladaniu spoločností s ručením obmedzeným. Kým doteraz boli prekážkou založenia s.r.o. dlhy na daňovom úrade, po novom si spoločnosť s ručením obmedzeným nebude môcť založiť osoba, ktorá má dlh aj voči sociálnej poisťovni. Doteraz si s.r.o. mohla založiť aj osoba, ktorá mala dlh v sociálnej poisťovni a na daňovom úrade nebola evidovaná v zozname dlžníkov. Daňový úrad v takomto prípade vydal osobe (zakladateľovi) súhlas správcu dane, ktorý slúžil ako potvrdenie z daňového úradu, že zakladateľ spoločnosti s ručením obmedzeným nemá voči daňovému úradu dlh.

Na druhej strane po novom už nebude povinnosťou zakladateľa predkladať súdu súhlas správcu dane, čo zvýši rýchlosť založenia s.r.o. a zníži byrokratickú záťaž pre zakladateľa s.r.o. Po novom budú toto potvrdenie potrebovať iba osoby, ktoré sú vedené v zozname daňových dlžníkov.