Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo novelu zákona, ktoré rozširujú právomoci Ministerstva pri žiadostí od bánk, ktoré budú musieť poskytnúť v prípade potreby komplexné informácie o podnikateľských účtoch (v skratke po novom budú banky poskytovať informácie, ktoré doteraz podliehali bankovému tajomstvu).

 

Hlavným cieľom tejto novely je predovšetkým boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom. Podobný systém toku údajov zaviedlo Francúzsko či Estónsko, ktorých ministerstvo financií už niekoľko rokov aplikuje túto skutočnosť aj v praxi. Po zmene novely budú banky zo zákona povinné poskytovať Ministerstvu financií a taktiež aj Finančnému riaditeľstvu SR raz ročne informácie o záležitostiach klientov, ktorí sú právnickými osobami alebo podnikateľmi, pričom budú poskytovať nasledujúce informácie:

 

  • identifikačné údaje klienta (meno/názov, sídlo)
  • bankové číslo účtu (IBAN)
  • dátum založenia účtu a dátum zrušenia účtu
  • operácie vykonané na účte, vrátane čísla účtu platiteľa alebo príjemcu, všetkých identifikačných údajov platieb, dátumu a času realizácie operácie.

 

Tieto informácie budú podávané vždy za obdobie od podania predchádzajúcej informácie, tj. raz ročne môže príslušná inštitúcia získať informácie za obdobie celého roku.