Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá je zároveň aj podpredsedníčkou vlády Slovenskej republiky presadila veľmi dôležitú zmenu obchodného zákonníka, ktorej cieľom je obmedziť alebo úplne zastaviť nepoctivé zlučovanie firiem. Toto opatrenie má zvýšiť mieru zodpovednosti konateľov spoločností a zabrániť tak tzv. „bielym koňom“. Je to ďalšie opatrenie, ktoré má slúžiť ku skvalitneniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Poslanci odobrili zmenu obchodného zákonníka drvivou väčšinou a samotné znenie zákona je hodnotené ako veľmi pozitívny krok smerom k eliminácií podozrivých fúzií.

Inzeráty a ponuky na zlúčenie spoločností s dlhmi sa v posledných rokoch objavovali čoraz viac na rôznych portáloch. Často krát zadĺžené spoločnosti bolo teda možné zlúčiť s inou spoločnosti aj za 10 dní. Niektorí podnikatelia, ktorých spoločnosti boli zadĺžené sa teda rozhodli namiesto štandardnej likvidácií (ktorá trvá 4-5 mesiacov) zvoliť ľahšiu a rýchlejšiu cestu ako sa zbaviť svojich „problémov“. Takéto procesy však sú často krát na úkor veriteľov, lebo sú to práve oni, ktorí sa nakoniec nedostanú ku svojim peniazom. Zlúčiť firmu s inou firmou bude po novom oveľa náročnejšie a fúzia takýchto firiem nebude možná ak sa zistí, že právny zástupca je zrelý na bankrot.

Po novom sa k celej fúzií bude musieť vyjadriť auditór, ktorý odobrí zlúčenie spoločností a potvrdí alebo vyvráti či nástupnicka spoločnosť nie je v úpadku. Rovnako sa nebudú môcť zlučovať spoločnosti, ktoré sú v likvidácií, konkurze a o ktorých rozhodol súd, že budú zrušené. Čiže spoločnosti, ktoré budú v úpadku sa nebudú môcť zlučovať s inou spoločnosťou.