Zmeny pri verejnom obstarávaní

Dvojobálkové predkladanie ponúk sa po novom vypúšťa. Zmeny nastali aj pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác cez elektronické trhovisko.