Zakladaním spoločností s ručením obmedzeným sa zaoberáme už niekoľko rokov a za ten čas prešlo našimi  „rukami“ niekoľko stoviek klientov. Napriek tomu, že ku každému klientovi máme individuálny prístup, tak po založení spoločnosti s ručením obmedzeným existuje niekoľko otázok na ktoré sa väčšina klientov vo všeobecnosti pýta. Celý proces založenia s.r.o. zabezpečuje naša spoločnosť, ktorá ponúka naozaj komplexný servis v tomto odbore. Klient si môže pokojne vyložiť nohy a my za neho všetko vyriešime: pripravíme dokumentáciu, získame osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vypracujeme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý následne aj s dokumentáciou podáme na okresný súd. Za klienta uhrádzame aj súdny poplatok. Viac o založení SRO sa môžete dočítať TU. 

V tejto fáze keď ešte spoločnosť nie je zapísaná v obchodnom registri sa klient nemusí o nič starať. Po tom čo naša spoločnosť vybaví všetky náležitosti spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným, tak miestne príslušný okresný súd spoločnosť zapíše do obchodného registra. Po tomto zápise píšeme a voláme klientom, ktorým oznamujeme zápis ich spoločnosti do obchodného registra. Za tie roky sme zistili, že väčšina klientov rieši po zápise ich spoločnosti do obchodného registra prevažne rovnaké úkony. Často krát počujeme od klientov otázku:  „Čo môžem so svojou s.r.o. robiť keď už je zapísaná?“ Vybrali sme preto 5 najčastejších úkonov, ktoré klienti s novozaloženou spoločnosťou môžu vykonať po tom ako sa ich spoločnosť zapíše do obchodného registra:

Vyžiadať si výpis z obchodného registra

Tento výpis budete potrebovať na rôzne úkony ako napríklad ak sa chystáte založiť si účet v banke alebo schváliť svoje podnikateľské priestory na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Výpis z obchodného registra si vyžiadate veľmi ľahko u akéhokoľvek notára na Slovensku alebo na pošte. Poplatok za vyžiadanie výpisu z obchodného registra sa pohybuje okolo 4,50€ (cena na pošte).

Označiť si poštovú schránku v sídle firmy

Na toto podnikatelia často krát zabúdajú. Netreba zabúdať, že poštár Vás nenájde ak Vaša firma nebude na poštovej schránke riadne označená. Keďže naša spoločnosť pri zakladaní Vašej s.r.o. zabezpečí aj zaregistrovanie na daňovom úrade, môžete do 30 dní očakávať vo Vašej schránke aj kartičku s daňovým identifikačným číslom (DIČ). Taktiež môžu prísť v úvodných dňoch do Vašej schránky aj listy na ktoré sme upozorňovali v minulom článku.

Založiť si účet v banke

Hneď prvý deň si môžete založiť aj účet v banke. Výber banky u klientov je individuálny, ale v každej banke od Vás budú pýtať výpis z obchodného registra (bod 1) a občiansky preukaz konateľa. Banky ponúkajú pre novozaložené spoločnosti rôzne akcie ako napríklad vedenie účtu na 12 mesiacov zadarmo a podobne.

Fakturovať

Najčastejšia otázka, ktorú od klientov dostávame, či už môžu fakturovať po tom ako bola ich spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Účet v banke založíte behom niekoľkých minút a tak hneď po tomto úkone, môžete vystaviť aj svoju prvú faktúru. Účet v banke by mal byť aktívny do niekoľkých hodín od založenia, čiže fakturovať môžete už prvý deň. Najlepšie je však overiť si ešte celú vec v samotnej banke pri zakladaní firemného účtu.

Firemná pečiatka

Aj keď žiadny zákon neudáva podnikateľom povinnosť vytvoriť si firemnú pečiatku, často krát dostávame otázku či si môžu po zápise do obchodného registra dať vyhotoviť firemnú pečiatku. Áno môžu, ale treba počkať kým daňový úrad pridelí firme daňové identifikačné číslo, ktoré je súčasťou pečiatky. Firemná pečiatka musí štandardne obsahovať (obchodné meno, sídlo firmy, IČO a spomínané DIČ).